Paź 07 2018

RODO – klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Autor:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Autor: o godz. 12:17 PM kategoria: aktualności

https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/07/51/240_F_15075152_oncwl2WXTeNCSDALxoZuD1dc7ZpmdcZH.jpg  Szanowny Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z zasobów biblioteki jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl.
 1. Z Inspektorem ochrony danych osobowych mgr Ryszardem Kujawskim u Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail odo24@wp.pl lub korespondencyjnie j.w. z dopiskiem „IOD”.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług oświatowych, kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych naszej działalności oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ustawy o:
 • samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645),
 • bibliotekach (Dz. U. z 2018r. poz. 574),
 • organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres świadczenia usług (użytkownicy Biblioteki), pozostałe dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z poważaniem – Administrator Danych Osobowych

Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl

Możliwość komentowania RODO – klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych została wyłączona

Komentowanie wyłączone.