Wrz 02 2010

Zbiory

Autor:

Biblioteka poleca książki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z literatury pięknej a także z różnych dziedzin wiedzy.

Link do naszego KSIĘGOZBIORU ON-LINE

Zbiory biblioteki są systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze oraz wycofujemy ze zbiorów pozycje już zdezaktualizowane lub zniszczone, ew. zapłacone przez czytelników ( w przypadku zagubienia lub zniszczenia czytelnik płaci karę za jej zagubienie lub zniszczenie).
Przy wyborze książek uwzględniane są potrzeby dzieci, uczącej się i studiującej młodzieży oraz dorosłych. Nabywane są także pozycje z literatury pięknej dla wyżej wymienionych kategorii czytelników oraz pozycje regionalne.
Największą część zbiorów biblioteki stanowi księgozbiór książkowy, ale gromadzone są także dokumenty życia społecznego (plakaty, afisze, ulotki, zaproszenia ) oraz wycinki prasowe z różnych lat dot. wydarzeń w gminie Zaniemyśl.

Stan księgozbioru BPG Zaniemyśl w następnych latach:

Dysponujemy księgozbiorem w ilości 27436 tomów ( stan na dzień 31.12.2009 r.)

Rok 2010 -27 314 tomów o wartości 163 391,41 zł

Rok 2011 -27 535 sztuk o wartości 177 204,96 zł

Rok 2012 – 27 806 woluminów na wartość 192 738,35 zł

Rok 2013 – 28 234 tomów o wartości 208 400,34 zł

Rok 201426381 sztuk o wartości 224 328,37 zł

Rok 201525902 książki o wartości 241 242,52 zł

Rok 201626596 tomów o wartości 259 011,86 zł

Rok 201727251 tomów o wartości 276 228,51 zł

Rok 201827166 tomów o wartości 292 920,77 zł

Dodatkowe środki na zakup książek.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od 2009 r. Biblioteka Narodowa jest instytucją zarządzającą dla Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – w tym roku BPG otrzymała dodatkowo na zakup książek do biblioteki 2607,00 zł.
W roku 2010 w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” ( na podstawie Zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ) Biblioteka Publiczna w Zaniemyślu otrzymała także dotację na na zakup książek.

W następnych latach otrzymaliśmy dodatkowo na zakup książek dotacje w następujących wysokościach :

Rok 2018 – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  7 536,00 zł.

Rok 2017 – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości  7 768,00 zł.

Rok 2016 – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości  8 483,00 zł.

Rok 2015 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – uzyskaliśmy dotację na zakup księgozbioru w wysokości 7 807,00 zł.

Rok 2014 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – otrzymaliśmy 6546,00 zł, z tego 2182,00 zł przeznaczono na zakup literatury dla dzieci i młodzieży (według umowy).

Rok 2013 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – dotacja w wysokości 6 104,00 zł ( z tego 25 % dotacji przeznacza się na zakup książek dla dzieci i młodzieży czyli kwotę 2 035,00 zł)

Rok 2012 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – dotacja w wysokości 6 591,00 zł ( z tego 25 % dotacji przeznacza się na zakup książek dla dzieci i młodzieży czyli wartość 2 197,00 zł)

Rok 2011 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – dotacja w wysokości 4 152,00 zł

Rok 2010 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – dotacja w wysokości 2 746,00 zł

Rok 2008 – Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek” – otrzymaliśmy 6 731,00 zł
Rok 2007 – Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek” – otrzymaliśmy 6 645,00 zł
Rok 2006 – Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „ Rozwój księgozbiorów bibliotek” – otrzymaliśmy 7 500,00 zł
Rok 2005 – Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów” – otrzymaliśmy 9 060,00 zł
Rok 2004 – Program Operacyjny „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa „ – otrzymaliśmy 1 800,00 zł

Dary od Czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Dziękujemy za książki, które otrzymane od Was w darze wzbogacają nasz księgozbiór.
Wszystkie ofiarowane książki posiadają naklejkę o treści:
Biblioteka Publiczna w Zaniemyślu – książka ta jest DAREM CZYTELNIKA.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy
. ”

KATALOGI W BIBLIOTECE:
– alfabetyczny i rzeczowy dla dorosłych
– alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy dla dzieci
– księgozbioru podręcznego (czytelni)
– księgozbioru dot. regionu

Funkcjonujący w Bibliotece Publicznej zintegrowany system biblioteczny „Sowa” umożliwia wyszukiwanie książek, ustalenie gdzie się znajdują i jaki aktualnie posiadają status.
Podstawą wyszukiwania są m.in. następujące kryteria:
• tytuł dzieła, prac lub wydawnictw ciągłych, np. serii
• autor dzieła
• hasło przedmiotowe, które obejmuje zagadnienia przedstawione w danym utworze
• rok wydania dzieła
• sygnatura, czyli miejsce książki na półce
• wydawnictwo
• Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

Możliwość komentowania Zbiory została wyłączona

Komentowanie wyłączone.