Paź 12 2010

Programy

Autor:

Dodatkowe środki pozyskane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zaniemyśl:

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od 2009 r. Biblioteka Narodowa jest instytucją zarządzającą dla Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – w tym roku BPG otrzymała dodatkowo na zakup książek do biblioteki 2607,00 zł.
W roku 2010 w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” ( na podstawie Zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ) Biblioteka Publiczna w Zaniemyślu otrzymała także dotację na zakup książek.

Inne lata :

Rok 2018 – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  7 536,00 zł.

Rok 2017 – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  7 768,00 zł.

Rok 2016 – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 8 483,00 zł.

Rok 2015 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – uzyskaliśmy dotację na zakup księgozbioru w wysokości 7 807,00 zł.

Rok 2014Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – otrzymaliśmy 6546,00 zł, z tego 2182,00 zł przeznaczono na zakup literatury dla dzieci i młodzieży (według umowy).

Rok 2013 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”- otrzymaliśmy 6 104,00 zł ( z tego 1/3 dotacji powinna być przeznaczona na zakup nowości wyd. dla dzieci i młodzieży)

Rok 2012 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”- otrzymaliśmy 6 591,00 zł ( z tego 1/3 dotacji powinna być przeznaczona na zakup nowości wyd. dla dzieci i młodzieży)

Rok 2011 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – dotacja w wysokości 4 152,00 zł

Rok 2010 – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – dotacja w wysokości 2 746,00 zł

Rok 2008 – Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek” – otrzymaliśmy 6 731,00 zł
Rok 2007  – Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek” – otrzymaliśmy 6 645,00 zł
Rok 2006 – Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „ Rozwój księgozbiorów bibliotek” – otrzymaliśmy 7 500,00 zł
Rok 2005 – Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1: „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów” – otrzymaliśmy 9 060,00 zł
Rok 2004 – Program Operacyjny „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa „ – otrzymaliśmy 1 800,00 zł

18 czerwca 2010 r
Biblioteka Publiczna w Zaniemyślu bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększanie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocje ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Otrzymaliśmy z Fundacji Orange dotację w wysokości 1 502,61 zł w 2010 r. na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

W następnych latach otrzymaliśmy dotacje w następujących wysokościach:

ROK 2011 – 2 423, 39 zł

ROK 2012 – 895,01 zł (do sierpnia 2012 r.)

ROK 2013 – 2 090,79 zł (wyrównanie od września 2012 r.)

ROK 2014 – 1 475,85 zł

 kwiecień 2008
Projekt Ikonka

W miesiącu kwietniu 2008 roku otrzymaliśmy nieodpłatnie z M.S.W.i.A. trzy zestawy komputerowe z systemem operacyjnym Linux. Projekt ten o nazwie ”Ikonka” jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem programu jest zapewnienie, jak najszerszej grupie społeczności, łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Założeniem tego programu jest bezpłatne zainstalowanie w każdej gminie w Polsce jednego zestawu komputerowego z dostępem do sieci.

Możliwość komentowania Programy została wyłączona

Komentowanie wyłączone.