Wrz 02 2010

Historia

Autor:

Historia Biblioteki:

1948

W Zaniemyślu założono pierwszą bibliotekę publiczną. Pełna nazwa tej biblioteki brzmiała Miejska Biblioteka Publiczna w Zaniemyślu. Organizacją MBP zajmowała się kierowniczka Powiatowej Biblioteki Publicznej Helena Wołoszczak. Funkcję kierowniczki biblioteki objęła nauczycielka Helena Wlaźlińska, ponieważ księgozbiór zlokalizowano w budynku szkoły podstawowej.

1949

Drugą biblioteką publiczną na terenie gminy Zaniemyśl była Gminna Biblioteka Publiczna. Początkowo jej siedziba znajdowała się w budynku poniemieckiego pałacu we wsi Łękno, gdzie znajdował się także Uniwersytet Ludowy. Kierowniczką biblioteki została na początku Erna Jęczkowska, żona kierownika UL, a następnie bibliotekarkami były Genowefa Orłowska i Barbara Frasunkiewicz.

1950

Połączenie dwóch ww. bibliotek – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęknie – w jedną Gminną Bibliotekę Publiczną w Zaniemyślu. Siedziba nowo powstałej biblioteki mieściła się przy Placu Berwińskiego 44.

1951

Funkcję kierowniczki biblioteki przejmuje Bronisława Grześkowiak.

1956

Nadanie bibliotece gminnej pierwszego statutu. Po reformie administracyjnej wsi od 1954 r. w miejsce gmin wprowadzono gromady. W związku z tym zmieniono nazwę biblioteki na Gromadzką Bibliotekę Publiczną.

1963

Przeprowadzka biblioteki zaniemyskiej do budynku przy ulicy Poznańskiej 6 o powierzchni 74 m2, na który składają się 3 pomieszczenia (wypożyczalnia, czytelnia i magazyn). Otwarto w tym roku wypożyczalnię z wolnym dostępem do półek.

1971

W marcu odchodzi na emeryturę Pani kierownik Bronisława Grześkowiak. Stanowisko obejmuje Bogumiła Roszczka.

1972

Zmiana nazwy biblioteki na Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl.

1977

14 grudnia biblioteka zostaje przeniesiona do nowych pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Sienkiewicza 4. Nowy lokal to wypożyczalnia z kącikiem czytelniczym, mieści 6 miejsc o powierzchni 60,5 m2 oraz magazyn o takiej samej powierzchni.

1982

Biblioteka wzbogaciła się o znak własnościowy ekslibris. Wykonawcą był poznański grafik Zbigniew Kaja.

1993

30 lipca odchodzi na emeryturę dotychczasowa kierowniczka biblioteki Bogumiła Roszczka. Funkcję kierowniczki przejmuje Alina Taciak (obecnie Sobkowiak ) pracownik tutejszej biblioteki od 1987 r.

1997

Biblioteka otrzymuje dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na czytelnię w budynku przy ulicy Sienkiewicza 4.

2003

Rozpoczęcie komputeryzacji biblioteki. Zakupiono 1 komputer z programem bibliotecznym Sowa – program informacyjno wyszukiwawczy. Remont wypożyczalni biblioteki (wymiana stolarki okiennej w wypożyczalni i czytelni – od 11.08 – 30.08)

2004

Remont czytelni biblioteki (wymiana wykładziny dywanowej, ogrzewania, elektryczności, malowanie pomieszczeń – X – XI). Otwarcie Gminnego Centrum Informacji „INFONET” w czytelni w formie pracowni multimedialnej, składającej się z 5 stanowisk komputerowych podłączonych na stałe do Internetu .

2006

Remont zewnętrzny budynku wielofunkcyjnego, w którym mieści się m.in. nasza placówka biblioteczna (ocieplenie, elewacja zewnętrzna od 21.08. – 21.09).

2007

Rada Gminy zatwierdza bibliotece nowy statut, na mocy którego biblioteka staje się instytucją kultury.

2008

W ramach programu „Ikonka c.d.”, polegającego na uruchomieniu publicznych punktów dostępu do Internetu w instytucjach kultury – biblioteka zaniemyska otrzymuje nieodpłatnie 3 zestawy komputerowe z M. S. W. i A.

2009

Biblioteka otrzymuje nowe meble do wypożyczalni. Od 15 stycznia 2009 roku otwarcie wypożyczalni komputerowej oraz uruchomienie strony internetowej naszej placówki. Uroczyste otwarcie biblioteki z nowym systemem w dniu 9 października br.

2010

Biblioteka bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocja ich wykorzystania (do 2014 r. współpracowaliśmy).

2013

Malowanie pomieszczeń czytelni biblioteki ( XII ).

2015

Otrzymanie certyfikatu „Biblioteki z Pasją” z Akademii Orange. W grudniu odejście na emeryturę długoletniej pracownicy biblioteki po 21,5 latach pracy – Wandy Stefaniak. Pracę po niej przejmuje Małgorzata Sarzyńska (od 01.01.2016 r.)

2016

Otwarcie punktu bibliotecznego w Prywatnym Niepublicznym Przedszkolu A KUKU w Łęknie. Udział w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Dostęp naszej placówki na portalu e-usług bibliotecznych  w.bibliotece.pl, gdzie można szukać informacji o zbiorach, gromadzonych w różnych bibliotekach.

2017

Udział w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Uruchomienie nowej usługi dla czytelników – mechanizm automatycznych powiadomień. Pilotażowo włączono także mechanizm samodzielnego zapisu czytelnika do biblioteki.

Możliwość komentowania Historia została wyłączona

Komentowanie wyłączone.